Risveden Terräng skänker 10000 kr

http://www.risvedenterrang.se/index.php/nyheter/81-nyheter/allmaent/284-risveden-terrang-skanker-10-000-till-himlen-ar-overskattad