Extrainsatt årsmöte

Hej!
Den 6 februari kl 19.00 kommer vi att ha ett extrainsatt årsmöte.
Alla som vill är välkomna att delta via Skype eller på plats i Västervik, Kalmar eller Sjövik.
Så här ser dagordningen ut!
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
3. Dagordningen godkänns.
4. Mötets stadgeenliga utlysande godkänns.
5. Vid förra årsmötet röstades för att göra en stadgeändring av punkt §3 i stadgarna: Medlemskap: ”Föreningen välkomnar stödmedlemmar. Dessa har ej beslutsfattande möjligheter.” Alla röstade för en ändring – dvs att ”bevilja föreningens medlemmar rösträtt vid årsmöten”. För att ta ett definitivt beslut tas frågan upp igen här.
6. Val av vice ordförande
7. Mötet avslutas.
Allt gott/ Styrelsen