Utvecklingen av hudcancer, malignt melanom, i Sverige är alarmerande. Varje år drabbas 40 000 personer i Sverige av någon form av hudcancer och undefär 500 personer dör i sjukdomen. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är UV-strålning orsaken till 80-90 procent av all hudcancer. Förekomsten av malignt melanom har femfaldigats de sedaste 50 åren. Fler svenskar dör i hudcancer än i trafiken och UV-strålning är främsta orsaken.

Då malignt melanom är en av de cancerformer som ökar mest, är det oerhört viktigt att sprida information om hur man solar säkert och hur man kan upptäcka sjukdomen i tid genom att kolla sina hudfläckar.

År 2014 började vi tillsammans med andra aktörer lyfta maj månad som den ”svarta månaden”, alltså melanom-månaden, då det svarta bandet symboliserar melanom. Bland annat börjar Melanoma Monday och Melanoma Week bli etaberade som återkommande satsningar på vårdcentraler och liknande, både i och utanför Sverige.

Föreningen säljer sitt svarta band, delar ut solskydd och ordnar olika evenemang där vi informerar om hur man skyddar sig mot solens skadliga strålar. Genom ett samarbete med First Derm har föreningen även kunnat erbjuda besökare kostnadsfri kontroll av sina hudfläckar.