Medlemskap

Som medlem
  • får du minst två nyhetsbrev om året via mail. I brevet berättar om föreningens arbete och lite annat smått, gott och viktigt.
  •  är du välkommen till föreningens årsmöte och medlemsmöten där du också har rösträtt och möjlighet till att påverka vårt arbete!
  • du är självklart alltid hjärtligt välkommen att höra av dig med tankar och feedback! Och vi vill alltid ha din hjälp i vårt arbete!

Att vara medlem är gratis!
Maila oss ditt namn och din hemadress!