Föreningen Himlen Är Överskattad

Org nr:802476-0780

Verksamhetsberättelse 1 oktober 2020–30 september 2021

Om föreningen

Föreningen Himlen Är Överskattad initierades av Lina Baldenäs som själv var drabbad av malignt melanom. Samtidigt som hon under 4 års kämpande mot sjukdomen, gjorde hon också en stor insats i att driva frågan om cancersjukas rättigheter. Lina gick bort den 18.e maj 2014 och lämnade oss kvar med en enorm saknad. Styrelsen arbetar för att föra Linas vision vidare.

Himlen är Överskattad är en ideell förening som startades 1 oktober 2013. Föreningens syfte är genom tillverkning och försäljning av bl.a armband, mössor och pins, samla in pengar och fördela dessa vidare till cancerdrabbade och deras anhöriga. Pengarna delas ut i form av stipendier i syfte att underlätta vardagen för människor som på olika behöver ekonomiskt stöd på grund av de konsekvenser som en cancersjukdom kan leda till.

Vid årsmötet i november 2020 valdes Lena Rundberg till ordförande(1år), Maud Sundström sekreterare(1år), Cinna Stark kassör 2 år, Berit Johansson vice ordförande 2 år, ledamot  Lillemor Gustavsson, suppleanter AnnKatrin Björklund, Christina Wennberg. Carolina Dunger till revisor.  Föreningens valberedning är styrelsen tillsammans.

Det finns ett nätverk genom föreningens två facebooks sidor. En sida fungerar som stöd och diskussionsforum för styrelsen och huvudsida för föreningen har 3598 följare. Föreningen har även ett instagram konto, 234 personer följer oss där.

Verksamhet under året

Under året har föreningen samlat in 61.420:-  och 58 st stipendier har delats ut för totalt           58 000:-. Sedan starten har 747.250:- delats ut. Föreningen har samlat in pengar genom att sälja pins, mössor, muggar, solhattar, svartaband, t-shirts och armband som vi pärlar. Beställningar görs via mail och via webshopen på hemsidan www.himlenaroverskattad.se men den största försäljningen görs genom våra askar på olika försäljningsställen. 

Insamling

Den största delen av föreningsinsamlingsverksamhet har bestått av att tillverka och sälja armband. Armbanden har texten Himlen är överskattad men vi har även armband utan text men med ett svarta band hänge, svarta bandet är symbolen för hudcancer. Armbanden pärlas av vår pärlgrupp och ett flertal engagerade eldsjälar.

Under året har vi ju inte kunnat vara ute på mässor och marknader pga Covid-19

 Vi har en EAN kod så det går bra för stora butiker att scanna in våra armband vid försäljning. Vi har ett Swishnummer som används flitigt 123 28 178 31. Vårt bangiro är 528-7768.

Donationer

Det är möjligt att stödja föreningen i form av donationer, minnesbrev och få gåvocertifikat. Under året har föreningen mottagit gåvor på 39.326:- 

Ica Maxi i Västervik, är ett företag som stödjer oss jättemycket, under maj 2021 fick vi tillgång till pantknappen vilket gav oss en gåva på 6.384:-.

Utdelningar

Stipendier har delats ut till 58 sökande, till det totala värdet av 58 000:-. Stipendierna har gett lite guldkant i vardagen för de som ansökt, vi har satt ett takbelopp på 1 000:-  per stipendium. Ansökningarna har tagit emot via mail och behandlas löpande. Sedan föreningen startades oktober 2013 har 747.250:- delats ut. Stipendierna hanteras av Maud Sundström och styrelsen.

Media/kommunikation

Hemsida och sociala medier

Vi har under året lagt ut på facebook några bilder. Vi har en relativt god spridning på det vi lagt upp, detta främst genom att följare gillar/delar inläggen och då i sin tur sprider det vidare till sina vänner. Vi får in våra beställningar via vår hemsida så den behöver vi göra mer attraktiv och försöka att uppdatera den oftare. Vi har även ett Instagramkonto.

Informationsmaterial

Vi fortsätter att försöka sprida våra displaylådor och få ut dem till återförsäljare runt om i landet. På lådan finns en kortare information om vår förening, vår hemsideadress och logga. Vi paketerar varje armband med ett kort där vi presenterar vår förening och på kortet står även vårt swishnummer 123 281 78 31.

Möten

Under året har vi haft 5 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samt ett årsmöte i november som avslutar vårt verksamhetsår.

Ekonomi

För det gångna året uppgår summan av verksamhetens intäkter till 61.420:- och verksamhetensutgifter 60.663:-. Specifikationer redovisas i separat resultat-och balansräkning, samt revisionsberättelse.

Tack

Föreningen vill tacka alla som stödjer vårt arbete och möjliggör en fortsatt stipendieverksamhet Förutom alla de som köpt föreningsprodukter och givit gåvor i föreningens namn finns flera företag och privatpersoner som hjälpt föreningen under året, utan dessa skulle vi ha svårt att få vår verksamhet att fungera. Stort TACK till alla som hjälper oss att ge Guldkant för cancersjuka samt sprida information om hur viktigt det är att bli pricksäker och ha koll på sina prickar på kroppen.