Vi arbetar för att sprida information om malignt melanom…..

CANCER I PIGMENTCELLERNA


Hudcancerformen malignt melanom uppkommer i hudens pigmentceller. Sjukdomen uppstår ibland i vanliga leverfläckar eller födelsemärken, men kan också börja i vanlig hud. Malignt melanom kan uppstå var som helst i huden men sitter ofta på benen hos kvinnor och på bröst och rygg hos män.

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, och den som ökar mest. Det finns också andra sorters hudcancer som är vanligare än malignt melanom. Den vanligaste formen är basalcellscancer följd av skivepitelcancer.

Malignt melanom är den farligaste formen av hudcancer.

Det bästa sättet att minska risken för malignt melanom är att undvika att bli bränd i solen genom att till exempel vara i skuggan eller ha kläder på sig. Solskyddsmedel med hög skyddsfaktor kan användas som ett komplement för att förhindra brännskador på bar hud.
Kolla dina prickar
Märken som kliar eller blöder kan vara tecken på sjukdomen. De vanligaste symtomen är en helt ny brun fläck eller knuta någonstans på huden som vuxit eller ändrat utseende. Det maligna melanomet är oftaoregelbundet i formen och ojämnt i kanten och ojämnt i färgen och större än fem millimeter.

NÄR SKA MAN SÖKA VÅRD?


Man kan ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral eller hudmottagning om man upptäcker leverfläckar eller födelsemärken som vuxit eller förändrats på andra sätt.

Det finns även hjälpmedel som t.ex appen First Derm där det går att fota sitt märke och skicka in för en bedömning av behörig hudläkare.


NÄSTAN ALLA BOTAS


Ju tidigare ett melanom opereras bort, desto större är chansen att bli botad. Eftersom människor idag är väl informerade om sjukdomen söker man läkare tidigare än förr, och nästan alla botas helt. Den stora positiva skillnaden mellan hudcancer och invärtes cancer är att hudcancer syns för ögat och att man därför söker vård tidigt. Inget cancerfall är det andra likt. Det finns olika former av cancer och behandling, och eventuella biverkningar varierar från person till person. Har man frågor om sin egen, anhörigas eller nära vänners sjukdom ska man alltid tala med den behandlande läkaren.


TIPS PÅ SAKER SOM ÄR VIKTIGA ATT TÄNKA PÅ